Medlemskap


Medlemsavgiften kommer för 2024 att vara 300 kronor för enskild och 500 kronor för helt hushåll. Vi hoppas förstås att alla medlemmar vill förnya. Men avvakta till efter nyåret så underlättas bokföringen. Vi återkommer med information då. 

300 kr/år för enskild 

500 kr/år för hushåll 


Medlemsavgiften sätts in  på föreningens bankgiro 5117-1890 

(använd ej swish för detta)


Glöm ej att skriva namn och mejladress på inbetalningstalongen eller i meddelandefältet om du betalar via internet. Om hushåll, var snäll och ange allas namn.

Har du inte tillgång till dator/smartphone ange då namn, adress och telefonnummer .

Ungdomar upp t.o.m. 20 år kan anmäla medlemskap via mejl (ange namn, adress, mejladress) - det är gratis!

Du kan även lösa medlemskap på plats vid konserttillfällena.  

Medlemmar får utförlig information cirka två veckor före varje enskild konsert och har 100 kr rabatt på inträdet vid konserterna.

Medlemmar har naturligtvis inflytande på föreningens verksamhet och kan vid årsmötet i mars månad påverka styrelsens sammansättning. 

ÅRSMÖTE:

Härmed kallas alla medlemmar till Konsertföreningens årsmöte:

tisdagen den 19 mars kl 19:00 2024

Kulturhuset Najaden - Studio 3 (ingång vid Kattegattsklinikens entré)