Konsertlokaler

           

                 Våra konserter äger mestadels rum på Kulturhuset Najaden.


       Ibland samverkar vi med Martin Luthers Kyrka och har då en konsert där.


 

    Kulturhuset Najaden, konsertsalen

Fiskaregatan 21

Martin Luthers kyrka

Östra Lyckan 5, Halmstad.

Östra Lyckan är förbindelsegata mellan de större stråken Lahomsvägen och 

Wrangelsgatan vid södra infarten till Halmstad.

Martin Luthers kyrka är en markant byggnad, utförd i metall.