STYRELSE/KONTAKT


kontakt: info@halmstadskonsertforening.se 


Styrelse:


Henric Kahlmeter, ordförande

Pål Albing, sekreterare

Staffan Albinsson, kassör


Ylva Aurell, ledamot

Jolanta Konopnicka Johansson, ledamot 

Susanna Lindeborg, ledamot

Anna-Stina Mühlhäuser, ledamot

Stefan J Nilsson, ledamot och webbansvarig

Göran Persson, ledamot