VÄLKOMMEN

Välkommen till Halmstads Konsertförening!

Halmstads Kammarmusikförening & Konserthusgruppen har gått ihop och blivit Halmstads Konsertförening!

Se mer under rubriken Historik


Konsertföreningens första termin är tillända. Vi vill tacka våra medlemmar för det fina stödet.

Överlag har 65% av konsertbiljetterna sålts till er medlemmar. Så utan er blir det ju ingenting.

Vi hoppas, att ni varit nöjda.


Nu stundar en ny termin. Vi har varit tvungna att lyfta ur den preliminärt planerade konserten med Höör Barock i maj. Men å andra sidan kommer vi att tillsammans med Halmstad Ciné Club ordna en medlemsvisning i februari av filmen från en konsert med Maria Callas i Opéra national de Paris. Filmen är från 1958 men har nyligen restaurerats med utsökt resultat. Callas är i fantastisk form!


Dessvärre ser vi oss nödgade att höja biljettpriserna under våren för att få ihop budgeten. Vi börjar tillämpa två i stället för tre prisnivåer. Det lägsta av de tidigare priserna faller bort. Bara Helsingborgs Symfoniorkesters konsert åsätts den högre nivån. En stor orkester kostar föreningen väldigt mycket mer än en kammarmusikensemble.
Medlemsavgiften kommer för 2024 att vara 300 kronor för enskild och 500 kronor för helt hushåll.


ÅRSMÖTE: 

Härmed kallas alla medlemmar till Konsertföreningens årsmöte: 

tisdagen den 19 mars kl 19:00 2024  

Kulturhuset Najaden - Studio 3 (ingång vid Kattegattsklinikens entré)


Halmstads Konsertförening är en ideell, fristående förening med uppgift att främja intresset för klassisk musik och att anordna konserter med framstående musiker och ensembler från in- och utland. Konsertföreningen är medlem i Kammarmusikförbundet.

Vi har också en youtubekanal där våra inspelade konserter kommer att ligga, ibland under en begränsad tid: www.halmstadskonsertforening/youtube

Även på facebook/hkfmusic finns vi, där aktuell information om konserter läggs upp.

Vårens konserter för 2024 hittar ni under rubriken Konserter.

Medlemmar i Konsertföreningen får som alltid information i våra rundbrev ett par veckor före varje konsert via epost och terminsprogram via vanlig post eller e-post.

Länk till Konserthusgruppens hemsida: www.konserthusgruppen.se


VI ÖNSKAR ALLA MUSIKVÄNNER

VÄLKOMNA TILL VÅRA KONSERTER!

Konserterna arrangeras med stöd av nedanstående,

klicka för mer information:

• Halmstads Kulturnämnd

• Musik Hallandia

• Statens kulturråd