Historik

Här kommer att finnas historik över de olika föreningarna som ledde fram till den nuvarande.
                                               Tillsvidare följer information om bildandet 2023.


Halmstads Kammarmusikförening & Konserthusgruppen har gått ihop och blivit Halmstads Konsertförening!


Vid det extra årsmötet 23 maj 2023 på Najaden togs beslut om att två musikföreningar i Halmstad blir en genom ett samgående mellan Halmstads Kammarmusikförening och Konserthusgruppen. Kammarmusikföreningen byter skepnad och musikutbudet utökas med Konserthusgruppens.

Höstens konsertprogram ligger klart och bjuder på såväl mindre, intima kammarkonserter som större orkesterverk. Du som har betalat medlemsavgiften för 2023 blir automatiskt medlem i den nya föreningen och kommer alltså att kunna gå på höstens alla konserter till rabatterat pris!

Halmstads kammarmusikförenings styrelse tackar för ditt intresse och ditt stöd under åren! Nu bildar vi tillsammans med Konserthusgruppen Halmstads Konsertförening och önskar dig varmt välkommen till höstens alla konserter! Namnbyte och andra uppdateringar på facebook och hemsida kommer att ske gradvis under sommaren.

På bilden syns till vänster förre ordförande för Halmstads Kammarmusikförening Anders Lindberg och i mitten förre ordförande för Konserthusgruppen Johan Erling lämna över ordförandeklubban till Henric Kahlmeter som blev vald till ny ordförande för Halmstads Konsertförening.

Foto: Stefan J Nilsson


Halmstads Konsertförening är en ideell, fristående förening med uppgift att främja intresset för klassisk musik och att anordna konserter med framstående musiker och ensembler från in- och utland. Konsertföreningen är medlem i Kammarmusikförbundet.

Vi har också en youtubekanal där våra inspelade konserter kommer att ligga, ibland under en begränsad tid: www.halmstadskonsertforening/youtube

Även på facebook/hkfmusic finns vi, där aktuell information om konserter läggs upp.

Medlemmar i Konsertföreningen får som alltid information i våra rundbrev ett par veckor före varje konsert via epost och terminsprogram via vanlig post eller e-post.

Länk till Konserthusgruppens hemsida: 

www.konserthusgruppen.se


VI ÖNSKAR ALLA MUSIKVÄNNER

VÄLKOMNA TILL VÅRA KONSERTER!